راهنمای ساختمانها و طبقات

راهنمای ساختمانها و طبقات

طبقه تحتانی (زیرزمینی)

سی تی اسکن – دیجیتال اکسریز –  دیالز – اندوسکوپی – دندان – گوش و گلو و حلق، فیزیوتراپی، بایگانی، جراحی عصبی (مغز و اعصاب) و آشپزخانه

 

طبقه همکف

   معلومات –  سرویس عاجل اطفال، جراحی و داخله عمومی –  گراف قلب – بستری (عمومی) معاینه خانه –        سنوگرافی – لابراتواز – بخش عاجل ارتوپیدی – اکو قلب – حسابداری – دواخانه

 

طبقه اول

  ریاست شفاخانه –  زایشگاه – سرویس اطفال (بستری و مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

طبقه دوم

     اتاق عمل – بستری (عمومی )